warsztaty dla firm

Let’s go level up!

Motywacja pracowników do otwartej komunikacji i wspólnej realizacji celów zespołu

Warsztaty prowadzone w oparciu o metodę, która wykorzystuje otwartą komunikację i wspólne działanie jako podstawy rozwoju organizacji.

"

CEL DO SPEŁNIENIA

  • Warsztaty rozwijają umiejętności komunikacyjne ludzi i tworzą  przestrzeń do wspólnego, kreatywnego działania.
  •  W czasie warsztatów tworzymy modele działania oparte na wartościach firmy i kompetencjach pracowników, które podnoszą ich potencjał w zakresie kreatywności i sprawczości.
  • realizacja celu – waga i rola członków zespołu we wspólnej realizacji zadań

 

"

NARZĘDZIA

 • LEVEL UP BOX – materiały treningowe dla uczestników
 • diagnoza umiejętności pracowników – mocne strony i ich wpływ na realizację projektu, słabe strony i sposoby na minimalizowanie ich negatywnych skutków
 • karty wartości i przestrzenie ich oddziaływania – identyfikacja pracowników z wartościami organizacji
 • zadania w grupach – otwarta komunikacja – jak słuchać innych i jak mówić by inni słuchali
 • Model BSP  / baza komunikacji, strategia działania, plan realizacji, który pomaga w przygotowaniu projektu, podziale zadań w zespole między pracowników, określeniu sprzymierzeńców w realizacji celu
 • Model PEB™, który pomaga opisać zjawiska, których każdy doświadcza w naturalnym procesie rozwoju, zmian zawodowych i nabywania nowych umiejętności
"

ROLA TRENERA

Pracuję wspólnie z pracownikami nad realizacją zadania. Szukamy inspiracji, wykorzystujemy umiejętności, dzielimy się pomysłami, po to by stworzyć zespół, który ma poczucie siły i sensu wspólnego działania.

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA I ORGANIZACJI

h

Materiały

 • Level Up Box z materiałami i zadaniami warsztatowymi
 • skuteczne narzędzia do planowania realizacji projektu
/

2

 • czas na analizę  modelu komunikacji pracowników i zespołu
 • diagnoza mocnych i słabych stron przez pracowników i ich wpływu na pracę zespołu
 • czas na doskonalenie, przemyślenia i konsultacje
 • wdrożenie modelu BSPD oraz modelu PEB do codziennej pracy zespołu

Mentoring

k

Gotowa strategia i plan