Let’s go level up

Świadomy lider & kreatywny zespół

Wspólne realizowanie celów zespołu. Motywacja, komunikacja, rozwój.

Kreatywne działanie zespołu i rozwiązywanie problemów.

Pole działania

Na warsztatach pracujemy nad definiowaniem i realizacją celów, otwartą komunikacją oraz motywacją i wspólnym działaniem członków zespołu. Koncentrujemy się na identyfikacji kompetencji, współpracy, dzieleniu się doświadczeniami i wspólnej realizacji celów, które są bazą dla rozwoju zespołów i organizacji.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o narzędzia Design Thinking oraz Business Model Canves.

 

Zespół trenuje w 4 kategoriach:

 • jasne precyzowanie celu, podział zadań w oparciu o kompetencje
 • zamiana pomysłów na działania
 • zamiana problemów na wyzwania
 • dobra komunikacja, czyli jak zrozumieć to co naprawdę zostało powiedziane.

Korzyści dla zespołu i organizacji

 • diagnoza mocnych i słabych stron pracowników i ich wpływu na pracę zespołu
 • analiza  modelu komunikacji
 • wdrożenie modelu Level Up Box, który określa ścieżkę skutecznego działania i realizacji celu. Pracownicy poznają w praktyce model oparty na 4 krokach: baza – komunikacja – strategia – plan i uczą się go wykorzystywać w codziennej pracy zespołu.
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • stworzenie przestrzenie dla treningu wspólnego, kreatywnego działania
 •  stworzenie modelu działania opartego na wartościach i kompetencjach pracowników, które podnoszą ich potencjał w zakresie kreatywności i sprawczości
 • mapa celu – waga i rola członków zespołu we wspólnej realizacji zadań
 • w czasie warsztatów przed pracownikami może być postawiony konkretny cel do zrealizowania w ramach wdrażania modelu Level Up – wówczas po zakończeniu warsztatów pracownicy mają bazę komunikacji, strategię działania i plan realizacji celu. Każdy zdaje sobie sprawę ze swoich mocnych stron w projekcie, zna zakres swojego działania i jego wpływ na pracę zespołu i skuteczność realizacji celu
 • warsztaty to czas na doskonalenie, przemyślenia i konsultacje.

Wykorzystywane narzędzia

 • Level Up Box – materiały treningowe dla uczestników
 • narzędzia z zakresu Business Model Canvas oraz Design Thinking – skuteczne narzędzia do realizacji i planowania projektów komercyjnych
 • SWOT czyli diagnoza umiejętności członków zespołu – mocne strony i ich wpływ na realizację projektu, słabe strony i sposoby na minimalizowanie ich negatywnych skutków
 • karty wartości i przestrzenie ich oddziaływania – identyfikacja pracowników z wartościami organizacji
 • zadania w grupach – otwarta komunikacja – jak słuchać innych i jak mówić by inni słuchali
 • Model PEB, który pomaga opisać zjawiska, których każdy doświadcza w naturalnym procesie rozwoju, zmian zawodowych i nabywania nowych umiejętności
 • praca w grupie – szukanie inspiracji, generowanie pomysłów i rozwiązań, wspólne działania mające na celu wzmocnienie poczucia siły i sensu wspólnego działania.