Let’s go level up!

Wspólne realizowanie celów zespołu. Motywacja, komunikacja, rozwój.

 

Wsparcie identyfikacji i realizacji celów zawodowych. Warsztaty prowadzone w oparciu o metodę, która wykorzystuje otwartą komunikację i wspólne działanie jako podstawy rozwoju organizacji. Podstawą jest motywacja pracowników do otwartej i przejrzystej komunikacji, dzielenia się doświadczeniami i wspólnej realizacji celów. Warsztaty prowadzone w oparciu o metodę, która wykorzystuje otwartą komunikację i wspólne działanie jako podstawy rozwoju organizacji.

"

CEL DO SPEŁNIENIA

  • Warsztaty rozwijają umiejętności komunikacyjne ludzi i tworzą  przestrzeń do wspólnego, kreatywnego działania.
  •  W czasie warsztatów tworzymy modele działania oparte na wartościach firmy i kompetencjach pracowników, które podnoszą ich potencjał w zakresie kreatywności i sprawczości
  • realizacja celu – waga i rola członków zespołu we wspólnej realizacji zadań
  • Stworzenie własnego modelu BKSP BAZA – KOMUNIKACJA, STRATEGIA – PLAN. Pracownicy poznają w praktyce model BKPD, który określa schemat skutecznego działania i realizacji celu. Pracownicy określają bazę dla komunikacji, strategię działania i plan realizacji celu
  • W czasie warsztatów przed pracownikami może być postawiony konkretny cel do zrealizowania w ramach modelu BKSP, będący przedmiotem działania zespołu. Wówczas po zakończeniu warsztatów pracownicy mają bazę komunikacji, strategię działania i plan realizacji celu. Każdy zdaje sobie sprawę ze swoich mocnych stron w projekcie, zna zakres swojego działania i jego wpływ na pracę zespołu i skuteczność realizacji celu
"

NARZĘDZIA

 • LEVEL UP BOX – materiały treningowe dla uczestników
 • diagnoza umiejętności pracowników – mocne strony i ich wpływ na realizację projektu, słabe strony i sposoby na minimalizowanie ich negatywnych skutków
 • karty wartości i przestrzenie ich oddziaływania – identyfikacja pracowników z wartościami organizacji
 • zadania w grupach – otwarta komunikacja – jak słuchać innych i jak mówić by inni słuchali
 • Model BKSP  / baza komunikacji, strategia działania, plan realizacji, który pomaga w przygotowaniu projektu, podziale zadań w zespole między pracowników, określeniu sprzymierzeńców w realizacji celu
 • Model PEB™, który pomaga opisać zjawiska, których każdy doświadcza w naturalnym procesie rozwoju, zmian zawodowych i nabywania nowych umiejętności
"

ROLA TRENERA

Pracuję wspólnie z pracownikami nad realizacją zadania. Szukamy inspiracji, wykorzystujemy umiejętności, dzielimy się pomysłami, po to by stworzyć zespół, który ma poczucie siły i sensu wspólnego działania.

Korzyści dla pracownika i organizacji

h

Materiały

 • Level Up Box z materiałami i zadaniami warsztatowymi
 • skuteczne narzędzia do planowania realizacji projektu
/

Czas na analizę i wdrożenie

 • czas na analizę  modelu komunikacji pracowników i zespołu
 • diagnoza mocnych i słabych stron przez pracowników i ich wpływu na pracę zespołu
 • czas na doskonalenie, przemyślenia i konsultacje
 • wdrożenie modelu BSPD oraz modelu PEB do codziennej pracy zespołu

Mentoring

 • warsztaty to czas na pytania i odpowiedzi, dzielenie się informacjami i doświadczeniami
 • na spotkaniach doradzam, odpowiadam na pytania i rozwiewam wątpliwości, dzielę się pomysłami
 • możliwość konsultowania pomysłów i rozwiązań w grupie warsztatowej na fb
 • możliwość umówienia dodatkowych konsultacji indywidualnych